Zagađen vazduh uništava naše srce. Evo i kako…

Zagađen vazduh uništava naše srce. Evo i kako…

Veoma štetni efekti zagadjenog vazduha na srce i krvne sudove

 
U efekte spadaju: promenjena srčana autonomna funkcija, infarkt miokarda, angina pektoris, povećan krvni pritisak, arterioskleroza, povećana cerebrovaskularna ishemija.
 
Zadnjih godina je došlo do pojave velikog broja naučnih dokaza koji povećavaju vezu između izlaganja raznim zagađivačima i kardiovaskularnih efekata, koji mogu biti akutni i/ili hronični12.
 
Biološki mehanizmi koji povezuju zagađenje vazduha sa bolestima srca uključuju direktne efekte zagađivača na kardiovaskularni sistem, krv i plućne receptore, ali i indirektne efekte posredstvom pulmonalnog oksidativnog stresa i zapaljenjskih reakcija.
 
Direktni efekti mogu da se pojave preko agenata koji lako prolaze kroz pulmonalni epitel u cirkulaciju, kao što su gasovi, a eventualno i ultrasitne suspendovane čestice, zajedno sa rastvorljivim sastojcima veličine PM2,5 (npr. prelazni metali). Ovi direktni efektni zagađenja vazduha su prihvatljivo objašnjenje za pojavu naglih (u roku od nekoliko sati) kardiovaskularnih reakcija, kao što su infarkti miokarda. Manje akutni (od nekoliko sati do nekoliko dana) i hronični indirektni efekti mogu da se pojave preko pulmonalnog oksidativnog stresa/zapaljenja izazvanog udisanim zagađivačima.
 
Maksimalna koncentracija drugih zagađivača vazduha – posebno kombinacija sitnih suspendovanih čestica i azotnih oksida – je u korelaciji sa povećanim bolničkim prijemom potencijalno fatalnih poremećaja srčanog ritma. Najčešći razlog ovih bolničkih prijema su ishemične bolesti srca i kongestivna srčana insuficijencija.
Ne čekajte bolest izazvanu zagađenim vazduhom! Poručite odmah! Therapy Air Ion, najbolji prečišćivač vazduha.
Dr Milan Popović
dr.popovic.milan@gmail.com

Doktor medicine