Vazduh u zatvorenom prostoru zagađeniji nego u najzagađenijem gradu New Delhi-ju

Vazduh u zatvorenom prostoru zagađeniji nego u najzagađenijem gradu New Delhi-ju

Vazduh u zatvorenom prostoru zagađeniji nego u najzagađenijem gradu New Delhi-ju

 
 
New Yorker u svom članku iz 2019. godine objavio je naučno istraživanje koje je dokazalo da vazduh u stanovima i kućama može da bude veoma zagađen. Organske toksične materije, azotni oksidi, ugljen dioksid, PM čestice nalaze se često u veoma visokim koncentracijama u zatvorenom prostoru i izazivaju teške posledice po zdravlje.
 
Naučni projekat pokazao je da spremanje hrane u jednom prosečnom domu produkuje 285 µg/m3 veoma toksičnih PM čestica. Poređenja radi, broj PM čestica u New Delhiju, koji spada u gradove sa najvećim zagađenjem vazduha, ne prelazi 225 µg/m3 u najzagađenijem periodu godine.
 
Čak i kratkotrajno povećanje koncentracije PM čestica u iznosu od 10 µg/m3 u zatvorenom prostoru, prema naučnom istraživanju, dovodi do povećanog obolevanja od respiratornih, metaboličkih, kardiovaskularnih i bolesti imunog sistema.
Dr Milan Popović
dr.popovic.milan@gmail.com

Doktor medicine