Od zagađenog vazduha počeli smo masovno da umiremo. Jedini pouzdan način da se zaštitimo je prečišćivač vazduha Therapy Air iOn

Od zagađenog vazduha počeli smo masovno da umiremo. Jedini pouzdan način da se zaštitimo je prečišćivač vazduha Therapy Air iOn

Od zagađenog vazduha počeli smo masovno da umiremo. Jedini pouzdan način da se zaštitimo je prečišćivač vazduha Therapy Air iOn.

Zagađenje vazduha ja važan faktor rizika po zdravlje u Evropi i širom sveta. Najnoviji izveštaj globalnog tereta bolesti pokazuje da je zagađenje vazduha jedan od deset glavnih globalnih faktora rizika po zdravlje. Smatra se da je širom sveta oko 7 miliona ljudi umrlo ranije zbog zagađenja; u Evropskoj uniji (EU) 400.000 ljudi strada od prerane smrti. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (eng. OECD) predviđa da će 2050. godine na globalnom nivou zagađenje spoljašnjeg vazduha biti najveći uzrok smrti povezanih sa ekološkim uslovima. Pored toga, zagađenje vazduha je klasifikovano i kao vodeći ekološki uzrok za rak.

Uticaj zagađenog vazduha na zdravlje pluća i respiratornog trakta

Efekti zagađenja vazduha na respiratorni trakt (pluća)

 

U efekte spadaju: povećani respiratorni simptomi, infekcije, povećana reaktivnost disajnih puteva, nadražaj, upala pluća, povećana respiratorna smrtnost i bolničke posete, hospitalizacija, smanjena funkcija pluća, pogoršanje astme, pogoršanje hronične opstruktivne bolesti pluća, povećan rizik od raka pluća Američko torakalno udruženje je identifikovalo veliki opseg efekata na respiratorno zdravlje, vezanih za zagađenje vazduha, koji treba da se smatraju „štetnim“, a čiji ishodi se kreću od smrti od respiratornih bolesti do smanjenog kvaliteta života, uključujući i neke nepovratne promene u fiziološkoj funkciji.

Istraživanja su pokazala da je porast funkcije pluća kod dece smanjena u područjima sa velikim koncentracijama suspendovanih čestica10; ova se funkcija poboljšava kada se deca premeste na područja sa manjim zagađenjem vazduha ili se pogoršava kada se deca premeste na područja sa većim zagađenjem vazduha. Ovaj efekat na razvoj pluća je dodatan faktor rizika za razvoj plućnih bolesti u kasnijem životu.

 

 

Izlaganje zagađenju vazduha može da pokrene nove slučajeve astme, da pogorša postojeće respiratorne bolesti i da izazove razvoj ili napredovanje hroničnih bolesti, uključujući i hroničnu opstruktivnu bolest pluća, emfizem i rak pluća. Hronična opstruktivna bolest pluća (engl. COPD) je bolest pluća opasna po život koja ometa normalno disanje. Broj smrtnih slučajeva od hronične opstruktivne bolesti pluća se povećao za preko 60% u toku proteklih 20 godina, a zagađenje vazduha je važan faktor rizika izazivanjem imunološke zapaljenjske reakcije. Ova zapaljenjska reakcija se naziva hronični bronhitis. U vazdušnim ćelijama dovodi do raspadanja tkiva, odnosno emfizema.

 

Jedini način da se zaštitite od zagađenog vazduha u zatvorenom prostoru je Therapy Air iOn, najbolji prečišćivač vazduha po oceni nemačkih stručnjaka.

 

Poručite odmah Therapy Air iOn!

 

Dr Milan Popović
dr.popovic.milan@gmail.com

Doktor medicine