zagađen vazduh Tag

  • All
  • Korona virus
  • Uncategorized
  • Zagađen vazduh

Veoma štetni efekti zagadjenog vazduha na srce i krvne sudove   U efekte spadaju: promenjena srčana autonomna funkcija, infarkt miokarda, angina pektoris, povećan krvni pritisak, arterioskleroza, povećana cerebrovaskularna ishemija.   Zadnjih godina je došlo...

Vazduh je smeša prirodnih gasova i sitnih čestica koje imaju stalan sastav i koje se nalaze u stabilnoj ravnoteži. Danas je vazduh u mnogim otvorenim i zatvorenim prostorima zagađen a...