децембар 2020

  • All
  • Korona virus
  • Uncategorized
  • Zagađen vazduh

Veoma štetni efekti zagadjenog vazduha na srce i krvne sudove   U efekte spadaju: promenjena srčana autonomna funkcija, infarkt miokarda, angina pektoris, povećan krvni pritisak, arterioskleroza, povećana cerebrovaskularna ishemija.   Zadnjih godina je došlo...